Vår tids största kris –
vad har vi lärt oss och hur hur går vi vidare?

Mötesplats Stockholmsregionen har under två konferenser diskuterat hur Covid19 pandemin påverkat Stockholmsregionen. Här nedan kan du titta på konferenserna i efterhand. 

På mötesplats 29 april 2021 diskuterades hur utmaningarna i välfärdssektion ser annorlunda ut. Kommuner och region fick snabbt ställa om, och behovet att arbeta tätare med varandra och se till invånarnas behov blev tydligare än någonsin. Vi fick en nulägesbild, en reflektion och en första analys av hur pandemin påverkat Stockholmsregionen hittills.

På Mötesplats 28 oktober 2021 diskuterade hur pandemin har bidragit till förändringar i hur vi organiserar välfärden och hur vi arbetar. Hur ska vi driva verksamhetsutveckling i ett allt tuffare ekonomiskt klimat? Vilka satsningar behöver göras för att klara välfärden och ekonomin på sikt? Och pratar vi bara pengar eller behöver vi hitta sätt att jobba smartare?  

Mötesplats Stockholmsregionen är ett samarrangemang mellan Region Stockholm och Storsthlm. 


Program 28 oktober

9.30 Det historiska perspektivet

Magnus Västerbro, författare och journalist som bland annat har skrivit Pestens år: Döden i Stockholm och Svälten: Hungeråren som formade Sverige, sätter pandemiåren 2020 och 2021 i ett större sammanhang.

Reflektioner från Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör Region Stockholm, Stefan Hollmark, kommundirektör Tyresö kommun, Vesna Jovic, kommundirektör Järfälla kommun och David Lagneholm, förvaltningschef trafikförvaltningen Region Stockholm. Känner de igen sig? Har pandemin lett till några bestående förändringar i våra verksamheter? På vilket sätt arbetar vi annorlunda nu och vad kommer att bli det nya normala framåt?

10.30 Det ekonomiska perspektivet

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner, ger oss en bild av hur det ekonomiska läget såg ut för kommuner och regioner innan pandemin, och hur ser det ut nu. Hur påverkas arbetsmarknaden? Och hur tar vi oss ur krisen?

Samtal om det ekonomiska läget för region och kommuner mellan Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Regioner, Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör Region Stockholm, Johan von Sydow, förbundsdirektör Storsthlm och Magdalena Bosson, stadsdirektör Stockholms stad.

11.30 Det lokala, regionala och statliga perspektivet

Civilminister Lena Micko berättar hur regeringen ser på pandemiåret, vad det har inneburit och kommer att innebära för Stockholmsregionens och Sveriges tillväxt framåt.  

Summerande diskussion där Irene Svenonius, finansregionråd Region Stockholm och Mats Gerdau, förbundsordförande Storsthlm tillsammans med Sven-Erik Österberg, landshövding Stockholms län,  Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd Stockholms stad, Gustav Hemming, tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd Region Stockholm samt Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande Botkyrka kommun samtalar om vilka bestående samhällsförändringar vi kan se och vad som krävs för att få igång samhället igen.

Moderator Catrin Ditz från Storsthlm lotsar oss igenom dagen.9.00 Vår tids största kris – hur påverkas välfärden?

Hur gick det att ställa om för att lösa en av de svåraste utmaningarna i modern tid? Hur har samarbetet mellan Stockholmskommunerna och Region Stockholm sett ut? Moderator Catrin Ditz intervjuar Irene Svenonius, finansregionråd Region Stockholm och Mats Gerdau, förbundsordförande Storsthlm.  

9.30 Mitt i krisen – en nulägesbild från våra verksamheter

Vad har förändrats i arbetet med välfärdstjänsterna? Hur har samarbetet kring vardagliga frågor likväl som krisfrågor utvecklats och förändrats?  Vi får en nulägesbild från skola, äldreomsorg, vård och kollektivtrafik med reflektioner från Camilla Broo, kommundirektör i Huddinge,  Daniel Broman, stadsdirektör i Lidingö, Johan Bratt, tf hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm och Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare Region Stockholm.  

10.05 I varje kris finns en möjlighet – vad händer framåt?

Har pandemin bidragit till positiva förändringar i hur vi organiserar välfärden och hur vi arbetar? Vad blir viktigt att ta med oss framöver? Samtal mellan Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör Region Stockholm, Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör Storsthlm och Magdalena Bosson, stadsdirektör Stockholm.